Tijdelijke tentoonstellingen

Elk seizoen biedt de Site du Pont du Gard belangrijke kortlopende tentoonstellingen aan die vergezeld gaan van een activiteitenprogramma op het gebied van kunst, cultuur of wetenschap. Deze tentoonstellingen genieten in heel Frankrijk aanzien.

Tijdelijke tentoonstellingen

Als historische en archeologische bakermat van Romeins Gallië heeft de Pont du Gard zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een middelpunt van kunstzinnige activiteiten, een inspiratiebron voor veel schilders, schrijvers en dichters.

Kruispunt van kunst en wetenschap

Sinds een aantal jaren maakt de locatie deze reputatie van cultuurcentrum waar door middel van tijdelijke tentoonstellingen die verleden en heden met elkaar verbinden. Elk seizoen weer kunnen nieuwsgierige bezoekers kennismaken met bijzondere werken rond een gemeenschappelijk thema.

Leven en werk van een schilder leren kennen, een duik in de geschiedenis, een materiaal onderzoeken; wat ook het thema van de tentoonstelling is, artistiek of wetenschappelijk, de Pont du Gard nodigt u uit voor een ontdekkingstocht.

Piraat Odysseus (Pont du Gard)

Bezoeken is leuk, maar ontdekken is beter!

Voor degenen die meer willen dan een gewoon bezoek, biedt ons team tijdens de hele duur van de tentoonstelling een gevarieerd programma van op het thema toegespitste animaties. De conferenties, rondleidingen en workshops zijn niet alleen bestemd voor liefhebbers van kunst, geschiedenis of wetenschapscultuur, maar ook voor andere nieuwsgierige bezoekers van de Site du Pont du Gard.